oda otomasyonu

Oda Otomasyonu

Esnek seçenekleriyle SAUTER oda otomasyonu, her oda için ideal koşullar oluşturur. Bir ofis binasında, bir otelde, hastanede, alışveriş merkezinde, okulda veya müzede – SAUTER, her müşterinin gereksinimine en uygun oda otomasyon çözümleri sunar. Sonuç, oda iklimi, aydınlatma ve gölgeleme işlevlerini bütünleştirmek için bütünsel, ölçüye göre bir çözümdür. Oda otomasyon ve bina yönetim sistemleri süreçleri sorunsuz bir araya geliyor. Böylelikle EN 15232 standardına göre tasarlanmış binalarda enerji verimliliği arttırılarak işletim maliyetleri düşürülürken her odada en üst seviyede konfor ve üretkenlik sağlanır.

SAUTER işlevsel oda otomasyon üçgeni

Oda otomasyon fonksiyonları üç grubuna ayrılabilir. Bununla birlikte, işlevler birbiriyle yakından etkileşim içindedir, böylece “SAUTER işlevsel oda otomasyon üçgeni” fikri bunu iyi bir şekilde görselleştirebilir:

Oda otomasyon sistemleri
SAUTER işlevsel oda otomasyon üçgeni
  • Oda iklimlendirme
  • Aydınlatma
  • Güneşten koruma

Odalarda istenen koşulların, sıcaklık ve hava kalitesi ile oda şartlandırmanın yanı sıra, aydınlatma ve güneş koruma gibi ihtiyaçların, otomatik etkileşimi, ENTEGRE ODA OTOMASYONU olarak bilinir.

Aşağıdaki işlevlerle SAUTER, odalardaki birbirine bağlı üç ihtiyacın (oda iklimlendirme, aydınlatma, güneş koruması) tüm gereksinimlerini, oda kontrol üniteleri ile esnek ve enerji verimli şekilde karşılar.

Entegre oda otomasyon fonksiyonları

Bina ve odalarının enerji verimli yönetilmesi, ancak oda iklimlendirme, aydınlatma ve güneş koruma (panjurlar, parlama koruma ünitesi, …) sistemlerinin, optimum şekilde birbirlerine entegre olarak çalışmaları ile sağlanabilir.

Oda iklimlendirme

akıllı oda otomasyonu

Oda kontrol üniteleri (ısıtma, soğutma, havalandırma) ile oda iklimlendirme (sıcaklık, hava kalitesi, hava nemi) kontrol fonksiyonları

oda iklimlendirme

Isıtma

Isıtma için, kontrolör oda seviyesinde kurulur (bireysel oda, oda bölümü veya bir alan olarak birden fazla oda). Oda sıcaklığının enerji açısından optimize edilmiş kontrolü için oda kontrolörleri bina yönetim sistemi ile iletişim halinde olmalıdır. Doluluğa bağlı, talebe dayalı kontrol, verimliliği arttırır. Zaman programlı bir kontrolör, sabit doluluk modelleri, esnek anahtarlama (optimize edilmiş anahtarlama) veya isteğe bağlı kullanım (Konfor, Ön konfor, Ekonomi, Koruma) için aralıklı çalışmayı sağlar.

Soğutma

Soğutma için, kontrolör oda seviyesinde kurulur (bireysel oda, oda bölümü veya bir alan olarak birden fazla oda). Oda sıcaklığının enerji açısından optimize edilmiş kontrolü için oda kontrolörleri bina yönetim sistemi ile iletişim halinde olmalıdır. Doluluğa bağlı, talebe dayalı kontrol, verimliliği arttırır. Zaman programlı bir kontrolör, sabit doluluk modelleri, esnek anahtarlama (optimize edilmiş anahtarlama) veya isteğe bağlı kullanım (Konfor, Ön konfor, Ekonomi, Koruma) için aralıklı çalışmayı sağlar.

Isıtma ve soğutma – Kilitli

Isıtma ve soğutma asla aynı anda gerçekleşmez, bu nedenle bu otomatik olarak kilitlenir. Tam kilitleme aynı zamanda en yüksek seviyede enerji verimliliğini garanti eder. (Not: Nem alma gerekliyse, teknik olarak “eşzamanlı” ısıtma ve soğutma gerekebilir.)

Havalandırma – İklimlendirme

Oda havalandırma, iklimlendirme ve hava kalitesi, oda seviyesinde, hava hacmi kontrol edilerek veya serbest, otomatik soğutma vasıtasıyla kontrol edilebilir. Odada enerji açısından optimize edilmiş kontrol, doluluk için bir zaman programı veya bir varlık dedektörü ile yapılır. En uygun kurulum, oda hava kalitesine (CO2, VOC…) bağlı talebe dayalı kontroldür. Hem serbest, otomatik soğutma (gece soğutma, serbest soğutma) hem de H,x ledli kontrol, soğutma enerjisi hazırlığı için enerji tasarrufu potansiyeli sağlar.

Serbest gece soğutması

Odanın boş olduğu dönemlerde, dışarıdaki serin hava, serbest gece soğutması için kullanılır, örn. otomatik olarak açılan pencereler aracılığıyla. En fazla soğutma enerjisi tasarrufu, serin dış havanın otomatik olarak kullanımı ile mümkündür.